Procesna oprema

Duplikator - mešač tečnih proizvoda

No items found.
3. duplikatori
duplikatori PRO MONT
duplikatori sa planetarnom mešalicom
Duplikatori
siraski kotao - kada za sir - oprema za mlekare
duplikator mešač
No items found.

Tehnički detalji

Duplikator je vertikani cilindrični sud, izrađen od nerđajućeg čelika – inox AISI 304, izolovan mineralnom vunom i zaštićen izolacionim plsaštom. Namenjen je za zagrevanje, pasterizaciju, fermentaciju i umešavanje tečnih proizvoda i preparata. Zagrevanje duplikatora se vrši preko arhimedove spirale zavarene po čitavoj površini danca, a na vertikalnom delu je zavarena cevna zmija sa priključcima ulaz/izlaz medijuma za zagrevanje ili hlađenje. Mešač je po dnu i cilindričnom delu izolovan mineralnom vunom i zaštićen izolacionim plaštom. Opremljen je ventilom za ispust, nosačem motorreduktora, motoreduktorom, frekventnim regulatorm, sklopkom za promenu smera okretanja mešalice i mešalicom. Elektro komandni orman sa upravljačkim jedinicama je sastavni deo duplikatora.

Manji kapaciteti duplikatora - do 300 L, se mogu zagrevati ugrađenim elektro grejačima, sa sopstvenim kotlom, kako bi se postigla temperatura za kuvanje i pasterizaciju tečnih proizvoda. Za veće kapacitete duplikatora, da bi se postigla temperatura za kuvanje ili pasterizaciju tečnih proizvoda, medijum zagrevanja mora biti voda ili para. Veći kapaciteti duplikatora se mogu zagrevati sa ugrađenim elektro grejačima samo za nižu temperaturu, a koju tečni proizvod zahteva.

Foto: Pčelarstvo Bikar

Garancija kvaliteta

U stručnom timu PRO-MONT Sremski Karlovci zaposleni su samo stručnjaci iz svih oblasti potrebnih za proizvodnju naših proizvoda koji tokom procesa rada doprinose sigurnosti imovine kao i konstantnom napretku naših usluga a opet sa jasnim ciljem da našim klijentima pružimo potpunu garanciju na kvalitet. Kada dođete kod nas ili nas nazovete, dobićete neophodne informacije i što je najvažnije kvalitetan proizvod.

Bazirani smo u Srbiji, ali sarađujemo sa klijentima sa celog kontinenta. Imate ideju za projekat? Pozovite nas!